Kommende kamper inneværende sesong

DatoHendelseTid/ResultaterSerieStedKamp ID Isansvarlig
Lag Mix vs Kong OlsenDivisjon 1
Bane C
1 Lag Mix
Lag Birkeland vs IceWheelersDivisjon 1
Bane E
3 Lag Mix
HCC jr 2 vs Karrestad CurlersDivisjon 2
Bane D
2 Lag Mix
HCC jr 1 vs Dahles AutoDivisjon 1
Bane C
4 Dahles Auto
COWI Blå vs LogiqDivisjon 2
Bane D
5 Dahles Auto
Masters vs COWI HvitDivisjon 2
Bane E
6 Dahles Auto
IceWheelers vs HCC jr 1Divisjon 1
Bane C
7 COWI Hvit
Dahles Auto vs Lag MixDivisjon 1
Bane E
9 COWI Hvit
COWI Hvit vs COWI BlaaDivisjon 2
Bane D
8 COWI Hvit
Kong Olsen vs Halden vgsDivisjon 1
Bane D
11 Kong Olsen
Logiq vs HCC jr 2Divisjon 2
Bane C
10 Kong Olsen
Karrestad Curlers vs KommunenDivisjon 2
Bane E
12 Kong Olsen
HCC jr 1 vs Halden vgsDivisjon 1
Bane C
13 HCC jr 1
IceWheelers vs Dahles AutoDivisjon 1
Bane E
15 HCC jr 1
COWI Blå vs KommunenDivisjon 2
Bane D
14 HCC jr 1
Lag Birkeland vs Kong OlsenDivisjon 1
Bane C
16 Lag Birkeland
Masters vs Karrestad CurlersDivisjon 2
Bane D
17 Lag Birkeland
COWI Hvit vs LogiqDivisjon 2
Bane E
18 Lag Birkeland
Kong Olsen vs HCC jr 1Divisjon 1
Bane D
20 Kommunen
Logiq vs MastersDivisjon 2
Bane C
19 Kommunen
Kommunen vs HCC jr 2Divisjon 2
Bane E
21 Kommunen
Dahles Auto vs Lag BirkelandDivisjon 1
Bane C
22 Karrestad Curlers
Halden vgs vs Lag MixDivisjon 1
Bane E
24 Karrestad Curlers
Karrestad Curlers vs COWI BlåDivisjon 2
Bane D
23 Karrestad Curlers
IceWheelers vs Halden vgsDivisjon 1
Bane D
26 Halden vgs
Masters vs HCC jr 2Divisjon 2
Bane C
25 Halden vgs
COWI Hvit vs KommunenDivisjon 2
Bane E
27 Halden vgs
Lag Birkeland vs Lag MixDivisjon 1
Bane C
28 Logiq
Dahles Auto vs Kong OlsenDivisjon 1
Bane D
29 Logiq
Logiq vs Karrestad CurlersDivisjon 2
Bane E
30 Logiq
Kong Olsen vs IceWheelersDivisjon 1
Bane C
31 Masters
Karrestad Curlers vs COWI HvitDivisjon 2
Bane D
32 Masters
Kommunen vs MastersDivisjon 2
Bane E
33 Masters
Halden vgs vs Lag BirkelandDivisjon 1
Bane C
34 COWI Blå
Lag Mix vs HCC jr 1Divisjon 1
Bane D
35 COWI Blå
HCC jr 2 vs COWI BlåDivisjon 2
Bane E
36 COWI Blå
Halden vgs vs Dahles AutoDivisjon 1
Bane C
37 Lag Mix
Lag Mix vs IceWheelersDivisjon 1
Bane E
39 Lag Mix
Kommunen vs LogiqDivisjon 2
Bane D
38 Lag Mix
HCC jr 1 vs Lag BirkelandDivisjon 1
Bane D
41 HCC jr 2
HCC jr 2 vs COWI HvitDivisjon 2
Bane C
40 HCC jr 2
COWI Blå vs MastersDivisjon 2
Bane E
42 HCC jr 2
Kong Olsen vs Lag MixDivisjon 1
Bane C
43 Dahles Auto
Dahles Auto vs HCC jr 1Divisjon 1
Bane E
45 Dahles Auto
Karrestad Curlers vs HCC jr 2Divisjon 2
Bane D
44 Dahles Auto
IceWheelers vs Lag BirkelandDivisjon 1
Bane D
47 COWI Hvit
Logiq vs COWI BlåDivisjon 2
Bane C
46 COWI Hvit
COWI Hvit vs MastersDivisjon 2
Bane E
48 COWI Hvit
HCC jr 1 vs IceWheelersDivisjon 1
Bane C
49 HCC jr 1
Lag Mix vs Dahles AutoDivisjon 1
Bane E
51 HCC jr 1
COWI Blå vs COWI HvitDivisjon 2
Bane D
50 HCC jr 1
Halden vgs vs Kong OlsenDivisjon 1
Bane D
53 Kong Olsen
HCC jr 2 vs LogiqDivisjon 2
Bane C
52 Kong Olsen
Kommunen vs Karrestad CurlersDivisjon 2
Bane E
54 Kong Olsen
Halden vgs vs HCC jr 1Divisjon 1
Bane C
55 Kommunen
Dahles Auto vs IceWheelersDivisjon 1
Bane E
57 Kommunen
Kommunen vs COWI BlåDivisjon 2
Bane D
56 Kommunen
Kong Olsen vs Lag BirkelandDivisjon 1
Bane C
58 Lag Birkeland
Karrestad Curlers vs MastersDivisjon 2
Bane D
59 Lag Birkeland
Logiq vs COWI HvitDivisjon 2
Bane E
60 Lag Birkeland
HCC jr 1 vs Kong OlsenDivisjon 1
Bane D
62 Halden vgs
Lag Mix vs Halden vgsDivisjon 1
Bane E
63 Halden vgs
Masters vs LogiqDivisjon 2
Bane C
61 Halden vgs
Lag Birkeland vs Dahles AutoDivisjon 1
Bane C
64 Karrestad Curlers
COWI Blå vs Karrestad CurlersDivisjon 2
Bane D
65 Karrestad Curlers
HCC jr 2 vs KommunenDivisjon 2
Bane E
66 Karrestad Curlers
Halden vgs vs IceWheelersDivisjon 1
Bane D
68 Masters
HCC jr 2 vs MastersDivisjon 2
Bane C
67 Masters
Lag Birkeland vs HCC jr 1Divisjon 1
Bane C
69 Logiq
Logiq vs KommunenDivisjon 2
Bane D
70 Logiq
COWI Hvit vs Karrestad CurlersDivisjon 2
Bane E
71 Logiq
IceWheelers vs Kong OlsenDivisjon 1
Bane D
73 Kong Olsen
Kommunen vs COWI HvitDivisjon 2
Bane C
72 Kong Olsen
Lag Mix vs Lag BirkelandDivisjon 1
Bane C
74 Lag Mix
Karrestad Curlers vs LogiqDivisjon 2
Bane D
75 Lag Mix
IceWheelers vs Lag MixDivisjon 1
Bane E
78 COWI Blå
Masters vs KommunenDivisjon 2
Bane C
76 COWI Blå
COWI Blå vs HCC jr 2Divisjon 2
Bane D
77 COWI Blå
Kong Olsen vs Dahles AutoDivisjon 1
Bane C
79 Dahles Auto
Lag Birkeland vs Halden vgsDivisjon 1
Bane D
80 Dahles Auto
HCC jr 1 vs Lag MixDivisjon 1
Bane D
82 HCC jr 1
Dahles Auto vs Halden vgsDivisjon 1
Bane C
81 HCC jr 1
COWI Hvit vs HCC jr 2Divisjon 2
Bane E
83 HCC jr 1
Masters vs COWI BlåDivisjon 2
Bane B
84 HCC jr 1