Halden Curling Club

Årsmøte 2023

Velkommen til Halden Curling Clubs årsmøte 2023!

Sist oppdatert den 22. august 2023 av Lars Hauger
Tid: torsdag 27. april kl 18:00
Sted: Halden Curling Center (Blokkveien 39)
Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av representanter og dagsorden
3. Valg av dirigent, referent, tellekorps og personer til å underskrive årsmøte referat.
4. Årsberetning
5. Regnskap og revisjonsrapport
6. Innkomne forslag
7. Bestemme medlemskontingent og treningsavgift for kommende år
8. Budsjett for neste sesong
9. Valg
10. Seriespill og arrangementer/cuper
11. Eventuelt

Nyheter

Nyheter og informasjon fra Halden Curling Club

Overskrift overskrift overskrift

Sist oppdatert den 22. august 2023 av Lars Hauger

Ingress ingress inngress ingress

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

  • Bullets bullets bullets
  • Bullets bullets bullets
 

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Link link link link

 

GOD CURLING!