Halden Curling Club

Regler for seriespill i Venne- og Firmacurling

Oppdatert september 2023


1. I utgangspunktet gjelder spillereglene fra Norges Curlingforbunds (NCF). Alle
curlingspillere må gjøre seg kjent med disse. Noen lokale tilpasninger nevnes i følgende punkter.

2. Det oppnevnes et curlingutvalg bestående av 3 – tre – representanter.
To representanter fra lagene, samt en representant fra den tekniske arrangør.
Utvalgets oppgave er å administrere seriespillet samt avgjøre eventuelle tvister som kan oppstå
mellom lagene.

3. Alle spillere som er gamle nok iht. NIFs barneidrettsregler kan delta i seriespillet. Juniorlag kan få
to minutters coachpause etter omgang 3.

4. Hvert lag kan stille med maksimalt seks spillere per kamp. Spillerne kan byttes inn og
ut mellom hver omgang. I hver omgang skal det altså benyttes maksimalt fire spillere som
setter to steiner hver. Evt. innbyttere skal ikke befinne seg på banen under spilleomgangen og kan
ikke delta i spillet.
Minste antall spillere pr. kamp er tre spillere. Da skal de to første spillerne sette tre steiner
hver, mens spiller nummer tre skal sette de to siste steinene.
Man kan rotere på lagoppstillingen mellom hver omgang, men da bør motstanderlaget informeres
før omgangen starter.

5. Dersom det blir nødvendig, for å gjennomføre kampen, kan en spiller lånes fra et annet lag.
Vedkommende spiller da kampen som 1-er.
Det oppfordres til å låne spillere kun for å få spilt kamper og ikke for å «toppe laget».

6. Ved utsettelse av kamp må motstander varsles minimum 24 timer før kampstart. Ved
varsling mindre enn 24 timer før, tapes kampen 6-0 på WO dersom motstanderen ikke går
med på å spille kampen senere.
Det er kun lov å ha en utsatt kamp av gangen. Er ikke denne kampen omberammet før en
ny kamp må utsettes, tapes den siste kampen 6-0 på Walkover. Så vær snar med å finne
ny kampdato!

— 

 Scorekort hentes i permen før kamp og settes tilbake utfylt og signert etter kamp.

Prepansvarlig lag har ansvaret for å få et annet lag til å preppe isen dersom de flytter sin kamp.
Se egen liste for preppeansvar.

Det knipses (steinsnurr e.l.) for å bestemme hvem som har sistesteinen i første omgang.

Alle lag oppfordres til å minimere tenketiden og spille raskt.

Det spilles med 5 steins free guard zone.

«No-tick rule» benyttes ikke.

Det spilles 7 omganger. Det er lov å gi seg før alle omgangene er ferdigspilt.

Det gis 2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort.

Ved endt serie rangeres lagene etter følgende kriterier:
1. Poeng
2. Resultat i innbyrdes oppgjør
(kun utfall av kamp – ikke score)
3. Tee-dragning

Rett etter lagets siste ordinære serierunde, uten anledning for prøvesteiner, gjennomføres tee-dragning.

Hver spiller på laget setter en stein, og resultatet fra de tre beste steinene legges sammen og utgjør lagets score. 

Hver stein rundes av til nærmeste centimeter, stein utenfor boet måles til 183 cm.

Lag med færre enn fire spillere kan ikke sette mer enn en stein pr. spiller.

Dersom resultat fra tee-dragning ikke påføres scorekort for siste serierunde, gis laget score 3×183 cm.

 

 

HCC curlingutvalget

seriespill@ha-curling.no